IMPRESSUM

Regiofin Dr. Schmal­zl & Part­ner KG
Rechts­form: Kom­man­dit­ge­sellschaft
Sitz lt. Fir­men­buch: 5101 Bergheim, Dorf­s­traße 2C

Fir­men­buch­num­mer: FN 374569m
Fir­men­buchgericht: Lan­des­gericht Salzburg

UID: ATU67198999

Geschäfts­führung: Mag. Dr. Hanspeter Schmal­zl

Kon­takt: office@regiofin.at

Fotos: Patrick Lang­wall­ner / Because Of Light
Design/Konzeptionierung: Katha­ri­na Hingsam­mer / TDD Social